Home > Over ons > Organisatie

Organisatie

Bij onze vereniging zijn diverse leden actief om alle activiteiten goed te regelen. We stellen ze hier graag voor.

Het bestuur

André de Oude
André de Oude
voorzitter
Hans Molenaar
Hans Molenaar
secretaris
Roelf Groeneveld
Roelf Groeneveld
penningmeester
Hans Apeldoorn
Hans Apeldoorn
bestuurslid

Commissies

Onze club heeft vele commissies met veel vrijwilligers die allemaal veel werk voor onze club verrichten. WIl je één van de commissie bereiken? Mail dan naar onze secretaris.

sponsorcommissie Judith van Slingerlandt, Peter Erdmann  
barcommissie Herman Machielse, Petra Keizer  
recreatiecommissie Jaap Phernambucq, Petra Keizer met ondersteuning van Dé Gortzak  
open toernooicommissie Hans Apeldoorn, André de Oude  
kascommissie Bert Hogemann, Niko Kuijper  
competitie Hans Molenaar  
website Eric Zwaap  
nieuwsbrief Eric Zwaap, Hans Molenaar  
ledenadministratie Dick Ridder  
baanonderhoud Hans Apeldoorn, Rinus Vlakveld  
lief en leed Jurrie Amse, Tini Dekker van de Berg  
schoonmaak Hans Molenaar  
altijd inzetbaar Tini Dekker-vd Berg, Dé Gortzak, Hans Majoor, Gerard Storm  

Vertrouwenscontactpersoon

Preventie van ongewenst gedrag is een belangrijk aandachtspunt. Sinds 1 februari 2018 heeft TV Loosdrecht een vertrouwenscontactpersoon (afgekort VCP) aangesteld en goedgekeurd tijdens de ALV van 23-01-2018 binnen de vereniging. Dat is Hans Molenaar.

Het bestuur van TV Loosdrecht is blij dat Hans deze rol op zich wil nemen en hopen dat hij niet in actie hoeft te komen.

Een VCP is een door de vereniging benoemd onafhankelijk persoon met 3 hoofdtaken:

  • De VCP is er voor leden die te maken hebben met ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.
  • De VCP verwijst door en adviseert en/of ondersteunt daar eventueel bij.
  • De VCP adviseert het bestuur om beleid te ontwikkelen en ziet er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Wat is ongewenst gedrag?

Er zijn meerdere definities van, maar de volgende geeft wel een goed beeld: “Ongewenst gedrag is elke vorm van (seksueel-) gedrag of (seksuele-) toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren”. Als ik het kort door de bocht mag zeggen: alle gedrag waarvan jij vindt dat dit niet goed is en/of goed voelt. En dat kan dus veel zijn en is mede afhankelijk van je eigen beleving.

Hoe gaat het dan als je een klacht/probleem hebt?

Het meest gebruikelijk is dat je dan telefonisch contact zoekt met onze van de vertrouwenscontactpersoon. Het telefoonnummer van Hans is 06-24389845.  Er wordt dan z.s.m. een afspraak met je gemaakt.

In het gesprek laten we je jouw verhaal vertellen.  De VCP-er adviseert je - afhankelijk wat jij ermee wilt -  daarna verder. Wij gaan niet na of een verhaal klopt, we mogen namelijk niet aan waarheidsvinding doen. Jouw verhaal is onze basis. Soms is een verhaal zo ernstig dat we je adviseren om het bij een bepaald persoon / organisatie / bestuur / commissie te melden (= doorverwijzen).  Maar jij beslist wat er gebeurt. De VCP heeft in principe een geheimhoudingsplicht. “In principe” omdat Hans strafbare feiten (zoals een goede burger betaamt) wel zal moeten melden bij de daarvoor geëigende instanties. Wel kan Hans je bij dit proces ondersteunen. Wellicht denk je nu meteen aan hele zware misdrijven. Dat is mogelijk, maar ook foute grappen, pesten, negeren, schelden, slaan, discriminerende opmerkingen, handtastelijkheden enzovoort zijn vormen van ongewenst gedrag.

Is de VCP er ook voor diegene waarover geklaagd wordt?

Jazeker! De VCP is onafhankelijk en oordeelt niet,  maar doet de eerste opvang, adviseert en verwijst door.

Waarom heeft TV Loosdrecht eigenlijk een VCP? We zijn toch een keurige vereniging?  

Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. Als VCP zal Hans het bestuur adviseren omtrent het beleid rond ongewenst gedrag. Natuurlijk zijn we een keurige vereniging, maar statistisch gezien komt ongewenst gedrag (helaas) regelmatig – en overal - voor. Een nare constatering maar we moeten onze ogen er niet voor sluiten dat het ook bij ons zou kunnen voorkomen. We hopen natuurlijk van niet.

Wat moet je doen als je een klacht hebt en niet met de eigen VCP wil praten?

Het bestuur heeft dus een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Je kiest zelf of je met hem wilt praten. Daarnaast is er een landelijk meldpunt van het NOC*NSF waarmee je (dag en nacht) contact kunt opnemen: 0900-2025590.

TV Loosdrecht verwijst voor informatie bij een eventuele melding naar het model-meldprotocol dat door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk is opgesteld.

Statuten

Gedragsregels

Wilt u lid worden?
Neem direct contact op
© 2023 Tennisvereniging Loosdrecht